epigram ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her türlü konuda yapılmış kısa manzume

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Fransızca épigramme


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-pig-ram