epidemiyoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca épidémiologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-pi-de-mi-yo-lo-ji
epidemiyoloji