epidemik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Salgın hastalıkla ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca épidémique


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-pi-de-mik