eosen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üçüncü Çağın, memelilerin oluştuğu dönemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca éocène


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-osen