envaiçeşit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Envaitürlü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça envāʿ + Farsça çeşīden


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-va-içe-şit