entrikacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzenci. "(Düzen, hile yapan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Çoğu yerli dizide entrikacı kadın rolü oluyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ent-ri-ka-cı