entertip ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; İngilizce intertype


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-ter-tip