enterostomi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağırsak düğümünün kesilip alınması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca entérostomie


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-te-ros-to-mi