enternasyonal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uluslararası. "(çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca international

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devletlerin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-ter-nas-yo-nal