entelektüalizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlıkçılık. "(Duyu ve irade karşısında anlığın üstünlüğünü ileri süren öğreti)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca intellectualisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-te-lek-tü-alizm