enstrümantal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalgısal, sözsüz. "(Sözleri olmaksızın çalınan (müzik)")

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca instrumental

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Vasıta hâli. "(Adın belirttiği nesnenin vasıta olarak kullanıldığını, fiile vasıta olduğunu belirtmek için kullanılan hâl)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "enstrümantal müzik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
enst-rü-man-tal