enstrüman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalgı. "(müzik aleti, çalgı aleti)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca instrument

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mali belge. "(kredi açılışını göstermek için çıkarılan ve ikrazcı bankaya finansman yenilemesi yapmayı sağlayan senet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ticaret"


Hecelenişi / Hecelemesi;
enst-rü-man
enstrüman