ense kulak yerinde olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

iri yarı olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

kelli felli olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-se ku-lak ye-rin-de ol-mak