engelleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Engelleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Engellemeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-gel-le-ye-bil-mek