engel sınavı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönetmeliklerde belirtilen özürleri nedeniyle herhangi bir sınava zamanında giremeyen öğrenciler için açılan sınav

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eğitim bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-gel sı-na-vı