engel balığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uskumru cinsinden küçük balık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-gel ba-lı-ğı