enflasyonist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,ekonomi"

kelimesinin kökeni; Fransızca inflationniste

Örnek / Cümle; "Petroldeki yükselişin enflasyonist etkileri olacaktır."


Hecelenişi / Hecelemesi;
enf-las-yo-nist