endoskop ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan vücudunun herhangi bir boşluğunu, muayeneyi kolaylaştırmak için aydınlatıp görünür duruma getiren alet, içgöreç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca endoscope


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-dos-kop
endoskop