ne demek?

► kaygılandırma

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

en-di-şe-len-dir-me