meaning in Turkish

1. means (synonym):

Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; balon, mavra

pronounce

:

class / type;

Noun slang

Origin;

"İspanyolca palabra"

Sample sentence;

"Delikanlı, imparatorluk sözünün bir palavra olmadığını artık yavaş yavaş anlıyordu."

Syllables;

pa-lav-ra

2. means (synonym):

Uzun ve boş konuşma; martaval

class / type;

slang

3. means (synonym):

Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte

class / type;

denizcilik