meaning in Turkish

1. means (synonym):

Gemiyi birdenbire rüzgârın üstüne çevirme

pronounce

:

class / type;

Noun

Syllables;

orsa ala-ban-da