meaning in Turkish

1. means (synonym):

► yaşa

pronounce

:

class / type;

ünlem

Origin;

"İspanyolca ole"

Sample sentence;

"Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle / Her kalbi dolduran zile, her sineden ole!"