meaning in Turkish

1. means (synonym):

Doğudan gelen ve genellikle hafif olmakla birlikte bazen şiddetli esen bir rüzgâr türü

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"İspanyolca levante"

Sample sentence;

"Kışın sırtındaki paltoyu artık ne dıramudana ne de levanti rüzgârı uçurabiliyordu."

Syllables;

le-van-ti