meaning in Turkish

1. means (synonym):

Musevilerin kullandığı, 15. yüzyıl İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler barındıran, Latin kökenli bir Hint-Avrupa dili olan İspanyolcanın bir Lehçesi

class / type;

Noun

Origin;

"İspanyolca"

Syllables;

la-di-no