meaning in Turkish

1. means (synonym):

İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru'da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)

pronounce

:

class / type;

Noun bitki bilimi

Origin;

"İspanyolca coca"

2. means (synonym):

Bu bitkinin yapraklarından çıkarılan madde

class / type;