meaning in Turkish

1. means (synonym):

Kızılkantarongillerden, hekimlikte iştah açıcı olarak kullanılan bir tür bitki (Gentiana)

pronounce

:

class / type;

Noun bitki bilimi

Origin;

"Latince"

Syllables;

kan-ti-ya-ne