meaning in Turkish

1. means (synonym):

İspinozgillerden, yeşilimsi veya sarı tüylü, koni biçiminde küçük gagalı, ötücü kuş (Serinus canaria)

pronounce

:

class / type;

Noun hayvan bilimi

Origin;

"İspanyolca canario"

Sample sentence;

"Bülbül olup dili yüzünden çekmek, kanarya olup dili yüzünden çekmemekten yeğdir."

Related compound words;

"kanarya çiçeği""kanarya otu"

Syllables;

ka-nar-ya