meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir büyük güç sahibini perde arkasından yöneten kimse

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"İspanyolca camarilla"

Syllables;

ka-ma-ril-la