meaning in Turkish

1. means (synonym):

Dümeni sol yana doğru sonuna kadar çevirme komutu

pronounce

:

class / type;

ünlem denizcilik

Syllables;

is-ke-le ala-ban-da