meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir ülkenin aydınlar sınıfı

class / type;

Noun

Origin;

"Latince"

Sample sentence;

"Demek ki çağdaş intelijansiya, toplumun hür düşünmek isteyen bir parçasıdır."

Syllables;

in-te-li-jan-si-ya