meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"Latince"

Sample sentence;

"Sırplar, Bulgarlarla muharebe ederek Balkan Yarımadası'nda hakiki bir hegemonya elde etmişlerdi."

Syllables;

he-ge-mon-ya

2. means (synonym):

Bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısı

class / type;