meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bitkinin yerindeki durumu, dallanması, köklerinin toprak içerisindeki dağılmasını belirten morfolojik görünüş

pronounce

:

class / type;

Noun bitki bilimi

Origin;

"Latince"

Syllables;

ha-bi-tus