meaning in Turkish

1. means (synonym):

Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü

pronounce

:

class / type;

Noun biyoloji

Origin;

"Latince"

Syllables;

ger-men