meaning in Turkish

1. means (synonym):

Su yosunlarından, gelgitli denizlerin kayalıklara yakın yerlerinde yetişen esmer bir yosun

pronounce

:

class / type;

Noun bitki bilimi Plural

Origin;

"Latince + Türkçe -lar"

Syllables;

fu-kus-lar