meaning in Turkish

1. means (synonym):

Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan

pronounce

:

class / type;

Noun tarih

Origin;

"Latince"

Syllables;

fo-rum

2. means (synonym):

► toplu tartışma

class / type;

3. means (synonym):

Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı

class / type;

4. means (synonym):

Tartışma alanı

class / type;

Metaphor

Sample sentence;

"Basın, uygar ulusların forumudur."