meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir ülke, bir bölge veya belirli bir yöredeki bitki türlerinin tümü; bitey

pronounce

:

class / type;

Noun bitki bilimi

Origin;

"Latince"

Syllables;

flo-ra

2. means (synonym):

Bu bitki türlerinin adını ve tanımlarını veren, şekillerini gösteren kitap

class / type;