meaning in Turkish

1. means (synonym):

Florışı özelliği gösteren; floresan

pronounce

:

class / type;

Noun fizik

Origin;

"Latince + Türkçe ışıl"

Syllables;

flo-rı-şıl