meaning in Turkish

1. means (synonym):

Canlıların bölümlenmesinde, dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik

pronounce

:

class / type;

Noun biyoloji

Origin;

"Latince"

Syllables;

fi-lum