meaning in Turkish

1. means (synonym):

► ben (III)

pronounce

:

class / type;

Noun felsefe

Origin;

"Latince"

Sample sentence;

"Örnek devlet adamı bence egosunun aleyhine özveride bulunabilen adamdır."