meaning in Turkish

1. means (synonym):

Astarlık ince bez

pronounce

:

class / type;

Noun

Origin;

"İspanyolca bocaci"

Syllables;

bo-ğa-sı

2. means (synonym):

Döşemelik kumaşları sağlamlaştırmakta kullanılan kolalı ve zamklı astar

class / type;