meaning in Turkish

1. means (synonym):

► bundan dolayı

pronounce

:

class / type;

adverb

Origin;

"Arapça bināʾen + ʿaleyh"

Sample sentence;

"Binaenaleyh, bu koruma tedbiri pazarda değil kesiş mahallinde yapılır."

Syllables;

bi-na-ena-le-yh