meaning in Turkish

1. means (synonym):

Sapotgillerden, tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ elde edilen, Asya'da yetişen bir ağaç (Basia)

pronounce

:

class / type;

Noun bitki bilimi

Origin;

"Latince"

Syllables;

bas-ya