meaning in Turkish

1. means (synonym):

► sunak

class / type;

Noun

Origin;

"Latince"

Sample sentence;

"İnsanlar en besili hayvanlarının en iyi parçalarını tanrılara sunmak için buraya gelirlermiş, altarın ikinci katında o parçaları yakarlarmış."

Syllables;

al-tar