meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için iki eli ses çıkaracak şekilde birbirine vurma hareketi

pronounce

:

class / type;

Noun

Sample sentence;

"Kulaklarım uğulduyor, gündüzki nutuk, alkış, mızıka gürültülerinin akislerini hâlâ işitiyordum."

Related compound words;

"alkış ağası"

Syllables;

al-kış

2. means (synonym):

► dua, kargış karşıtı

class / type;

eskimiş

3. means (synonym):

Beğenme, takdir etme

class / type;

Metaphor

4. means (synonym):

Padişah, sadrazam ve vezirlere bayramlarda, bazı törenlerde yüksek sesle yapılan dua

class / type;

tarih