meaning in Turkish

1. means (synonym):

“Selam onun üzerine olsun” anlamında bir dua sözü

class / type;

Noun din bilimi

Origin;

"Arapça ʿaleyh + selām"

Sample sentence;

"İbrahim aleyhisselam kendi gözbebeği evladını bile Allah’ından esirgememişti."

Syllables;

aley-his-se-lam