meaning in Turkish

1. means (synonym):

Alevi olmayan

pronounce

:

class / type;

adjective

Sample sentence;

"Eşkıyalık, zulüm, hakaret, hırsızlık, açlık, yağmacılık alevsiz bir yangın gibi bu bin senelik ana yurdunu yakıp tutuşturuyordu."

Syllables;

alev-siz