meaning in Turkish

1. means (synonym):

Türkiye’de 1910 yılına kadar kullanılmış, gün başlangıcı olarak güneşin batışını esas alıp 12:00’yi gösterecek biçimde ayarlanmış saat sistemi; ezani saat, gurubi saat, alaturka alafranga saat, vasati saat karşıtı

pronounce

:

class / type;

Noun

Sample sentence;

"Türk muhitinde gece alaturka saat birden sonra bütün perdeler iner, sokaklar tenhalaşır."

Syllables;

ala-turka saat