meaning in Turkish

1. means (synonym):

Türkiye’de 1910 yılından sonra kullanılmaya başlanan, bir günü 24 saat sayarak gün başlangıcı olarak gece yarısını esas alıp 12:00’yi gösterecek biçimde ayarlanmış saat sistemi; vasati saat, alaturka saat, ezani saat karşıtı

pronounce

:

class / type;

Noun

Sample sentence;

"Mustafa, gurbete çıkan Yamörenlilerin köye dönüşlerinde mutlak alafranga saat kullandıklarını, zıpka yerine pantolon giydiklerini hatırlayarak saatini çıkardı."

Syllables;

alaf-ran-ga saat