meaning in Turkish

1. means (synonym):

Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili; Batılıca, alaturka karşıtı

pronounce

:

class / type;

adjective

Origin;

"İtalyanca alla franca"

Sample sentence;

"Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı."

Syllables;

alaf-ran-ga


2. means (synonym):

Avrupa kültürüne özgü olan

class / type;

3. means (synonym):

Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş (kimse)

class / type;

Sample sentence;

"Cemal Bey’in alafranga kızlarının büyüğü değil mi?"