meaning in Turkish

1. means (synonym):

Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey; takanak, matlup, verecek karşıtı

pronounce

:

class / type;

Noun

Sample sentence;

"Bütün alacaklarımı topladım."

Related compound words;

"alacak verecek"

Syllables;

ala-cak

2. means (synonym):

Alınması gerekli şey

class / type;

Sample sentence;

"Çarşıdan alacaklarım için bir liste yaptım."